Łukasz Samiec

Pasjonat języka hiszpańskiego i kultury latynoamerykańskiej. W nauczaniu stara się motywować pozytywnie i pokazywać szerokie horyzonty możliwości. Południowy temperament i podejście do życia sprawiają, że lekcje są dynamiczne, choć bardzo intensywne. Posiada dar wciągania uczniów w rozmaite i kreatywne dyskusje, podczas których sami uczniowie dziwią się jak szybko nabywają umiejętności komunikowania się i wyrażania swoich myśli w języku hiszpańskim. Prywatnie zielarz, motocyklista i... rolnik :)

Grupy:

Informacje dla grup: