Egzaminy DELE

Egzaminy DELE

egzaminy DELE Katowice
Szkoła Porto Alegre w Katowicach jest jedynym na Śląsku ośrodkiem egzaminacyjnym DELE, a nasi lektorzy są certyfikowanymi egzaminatorami, z czego jesteśmy bardzo dumni 🙂


DELE – co to jest?

DELE, czyli Diplomas de Español como Lengua Extranjera to dyplomy potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego na poziomach od A1 do C2 i obecnie są jedynym takim oficjalnym dokumentem. Egzaminy są przygotowywane i sprawdzane przez Instytut Cervantesa, który w imieniu Ministerstwa Edukacji i Kształcenia Zawodowego Hiszpanii ma prawo wystawiać je osobom, które zdały egzamin na danym poziomie. Co istotne, ważność tego dyplomu nie upływa z czasem i można używać go dożywotnio, jako potwierdzenia znajomości języka.

Egzaminy DELE w 2023 roku w Polsce – cennik:

 • A1 i A1 dla młodzieży: 359 zł
 • A2: 428 zł
 • B1 i A2/B1 dla młodzieży: 520 zł
 • B2: 596 zł
 • C1: 630 zł
 • C2: 635 zł

Dla studentów Szkoły Porto Alegre mamy 10% rabatu:)

Najbliższe egzaminy w naszej szkole:

Egzaminy DELE w listopadzie 2023:

 • Piątek, 17 listopada – egzaminy młodzieżowe A1 i A2/B1
 • Sobota, 18 listopada – egzaminy ogólne A1, A2, B1, B2, C1 i C2

UWAGA! Zapisy do 11 października 2023

Podane daty egzaminów odnoszą się do części pisemnych.
Część ustna może odbyć się w innym terminie, który zostanie podany kandydatom w zawiadomieniu o egzaminie.

Jeżeli myślicie o zdawaniu egzaminu DELE i chcecie się do niego dobrze przygotować, zapraszamy na nasze kursy prowadzone przez certyfikowanych egzaminatorów DELE. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj

Zapytaj o kurs

Jak zapisać się na egzamin?

W Szkole Porto Alegre można zapisać się na egzaminy odbywające się w Katowicach od poniedziałku do czwartku, w godzinach otwarcia sekretariatu.

Aby dokonać zapisu na egzamin DELE należy dostarczyć do nas osobiście lub wysłać mailem albo listem poleconym następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany formularz zapisu na egzamin DELE 2023

Formularz zapisu na egzamin DELE 2023 (PDF po hiszpańsku)
Formularz zapisu na egzamin DELE 2023 (PDF po polsku)

 1. Dowód płatności (płatności można dokonać w formie przelewu lub wpłaty gotówkowej w sekretariacie szkoły).
 2. Kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Prosimy o dostarczenie części zawierającej dane osobowe.

DELE_2022 - Szkoła hiszpańskiego Katowice

Jak wyglądają egzaminy na poszczególnych poziomach?

DELE A1
Potwierdza umiejętności językowe pozwalające zrozumieć i stosować najczęściej używane codzienne wyrażenia (A1).

Egzamin A1 składa się z 4 części:

 • rozumienie tekstu (45 min.)
 • rozumienie ze słuchu (25 min.)
 • wypowiedź i interakcja pisemna (25 min.)
 • wypowiedź i interakcja ustna (10 minut + 10 minut przygotowania)

DELE A2
Potwierdza umiejętności w zakresie rozumienia często używanych zdań i wyrażeń dotyczących istotnych elementów otoczenia (informacji o sobie samym i o rodzinie, zakupów, miejsc, spędzania czasu, i innych).

Egzamin A2 składa się z 4 części:

 • rozumienie tekstu (60 min.)
 • rozumienie ze słuchu (40 min.)
 • wypowiedź i interakcja pisemna (45 min.)
 • wypowiedź i interakcja ustna (12 minut + 12 minut przygotowania)

DELE B1
Egzamin DELE na poziomie B1 potwierdza znajomość języka konieczną do: zrozumienia najważniejszych elementów tekstów na tematy ogólne, napisanych w stadardowym języku; opisania odświadczeń, wydarzeń, pragnień i aspiracji; krótkiego uzasadnienia swoich opinii.

Egzamin B1 składa się z 4 części:

 • rozumienie tekstu (70 min.)
 • rozumienie ze słuchu (40 min.)
 • wypowiedź i interakcja pisemna (60 min.)
 • wypowiedź i interakcja ustna (15 minut + 15 minut przygotowania)

Interaktywny wzór egzaminu DELE B1

DELE B2
Dyplom DELE B2 zaświadcza znajomość języka konieczną do: zrozumienia zagadnień ujętych w skomplikowanych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, nawet o charaktrze technicznym; formułowania wypowiedzi jasnych i szczegółowych na zróżnicowane tematy.

Egzamin na poziomie B2 składa się z 4 części :

 • rozumienie tekstu (70 min.)
 • rozumienie ze słuchu (40 min.)
 • wwypowiedź i interakcja pisemna (80 min.)
 • wypowiedź i interakcja ustna (20 minut + 20 minut przygotowania)

Interaktywny wzór egzaminu DELE B2

DELE C1
Potwierdza zaawansowany stopień znajomości języka hiszpańskiego, pozwalający na swobodne mówienie, posługując się bardzo szerokim zasobem słownictwa, wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwialnymi.

Egzamin DELE C1 składa się z 4 części:

 • rozumienie tekstu (90 min.)
 • rozumienie ze sluchu (50 min.)
 • wypowiedź pisemna (80 min.)
 • wypowiedź ustna (20 minut + 20 minut przygotowania)

DELE C2
DELE C2 zaświadcza znajomość języka, pozwalającą na płynne i swobodne wypowiedzi w każdej sytuacji, umiejętność spontanicznej wypowiedzi w stylu właściwym dla danego kontestu i w sposób bardzo precyzyjny. Osoba na tym poziomie wyraża się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń.

Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:

 • część 1: stosowanie języka, rozumienie tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu (105 minut)
 • część 2: umiejętności zintegrowane: rozumienie tekstu oraz wypowiedź i interakcja pisemna (150 minut)
 • część 3: umiejętności zintegrowane: rozumienie tekstu oraz wypowiedź i interakcja ustna (20 minut + 30 minut przygotowania)