Autorski program nauczania

język portugalski

język hiszpański

Gramatyka

 • Czas teraźniejszy (Presente do Indicativo)
 • Imiesłów przysłówkowy czynny – (gerúndio)
 • Forma analityczna – Estar +a+ infinitivo
 • Ir + bezokolicznik = czas przyszły
 • Czas przeszły prosty (Pretérito Perfeito)
 • Czasowniki regularne
 • Czasowniki nieregularne być (ser i estar)
 • Czasowniki nieregularne – haver, ter, ir, vir
 • Inne czasowniki nieregularne – Np. sentir, vestir, ver, querer, fazer, trazer, dizer.
 • Konstrukcje peryfrastyczne: ter que + bezokolicznik (infinitivo)
 • Przyimki – Preposiçőes
 • Zaimki dzierżawcze
 • Zaimki wskazujące
 • Liczba i rodzaj rzeczownika i przymiotnika.
 • Rodzajniki określone i nieokreślone
 • Liczebniki

Słownictwo i komunikacja

 • Dane osobowe: narodowość, pochodzenie, zawód, miejsce pracy, adres, telefon, stan cywilny, wiek.
 • Opis osób (cechy charakteru, wygląd zewnętrzny), opis miejsc, rodzina, dom.
 • Codzienne zwyczaje, sposób spędzania wolnego czasu.
 • Określanie godziny, daty.
 • Stan fizyczny, samopoczucie, zdrowie.
 • Jedzenie, odżywianie się.

Poziom A2

Gramatyka

 • Czasy przeszłe (Pretérito Perfeito, Pretérito Imperfeito)
 • Czas przyszły prosty – Futuro Simples.
 • Czasowniki regularne i nieregularne cd.
 • Dopełnienie bliższe i dalsze – Pronomes pessoais
 • Stopniowanie przymiotników
 • Przysłówki – advérbios
 • Przyimki – Preposiçőes

Słownictwo i komunikacja

 • Miasto, środki transportu
 • W restauracji, sklepie, na imprezie.
 • Jedzenie, ubranie, zawody, pogoda, pory roku.
 • Wyrażanie opinii, przyznawanie racji i niezgadzanie się z kimś.
 • Robienie planów.
 • Proszenie o pozwolenie i przysługę.
 • Mówienie o przeszłości, o swoich doświadczeniach i o czynnościach, które powtarzały się w przeszłości.

Poziom B1-1 semestr

Gramatyka

 • Imiesłów przeszły regularny i nieregularny – Particípio Passado regular e irregular
 • Pretérito Perfeito Composto do Indicativo
 • Zaprzeszły – Pretérito Mais Que Perfeito Composto do Indicativo
 • Przyszły dokonany – Futuro Simples Composto do Indicativo
 • Strona bierna – Voz passiva
 • Prefixos e sufixos
 • Superlativos analíticos i sintéticos

Słownictwo i komunikacja

 • Przesądy, stereotypy, kuchnia, cechy charakteru, rynek pracy, ogłoszenia pracy, sport, święta, życzenia.
 • Przewidywanie przyszłości: horoskop

Poziom B1-2 semestr

Gramatyka

 • Tryb rozkazujący twierdzący – Imperativo afirmativo
 • Tryb rozkazujący przeczący – Imperativo negativo
 • Czas teraźniejszy Subjuntivo (Presente do Subjuntivo)
 • Czasowniki + Subjuntivo Presente
 • Wyrażenie bezosobowe + Subjuntivo
 • Spójniki + Subjuntivo Presente
 • Zaimki względne + Subjuntivo Presente
 • Presente do Indicativo czy Subjuntivo Presente

Słownictwo i komunikacja

 • Wskazywanie drogi.
 • Kino, środowisko, zdrowy styl życia
 • Miasto, codzienne zwyczaje, język ciała, gesty.
 • Wyrażenia idiomatyczne 

Poziom B2-1 semestr

Gramatyka

 • Tryb warunkowy (condicional)
 • Czasowniki + Pretérito Imperfeito do subjuntivo
 • Wyrażenia bezosobowe + Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
 • Przysłówki + Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
 • Spójniki + Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
 • Pretérito Imperfeito Composto do Subjuntivo

Słownictwo i komunikacja

 • Przyszłość; formułowanie hipotez o przyszłości oraz o przeszłości
 • Problemy współczesne; wyrażanie opinii,
 • Jakość życia
 • Ważne wydarzenia w życiu każdej osoby; wyrażanie uczuć
 • Ekologia; udzielanie rad
 • Charakter
 • Zatrudnienie
 • Internet

Poziom B2-2 semestr

Gramatyka

 • Futuro do Subjuntivo
 • Futuro Composto do Subjuntivo
 • Mowa zależna
 • Bezokolicznik osobowy – Infinitivo Pessoal
 • Bezokolicznik bezosobowy – Infinitivo Impessoal

Słownictwo i komunikacja

 • Słownictwo turystyczne, poetyckie, biznesowe; czasowniki, przymiotniki i imiesłowy do wyrażania stanów emocjonalnych
 • Reklama
 • Środki przekazu
 • Relacje interpersonalne
 • Uczucia
 • Wydarzenia, decyzje ważne w życiu
 • Literatura

Poziom C1-1 semestr

Gramatyka

 • Zasoby gramatyczne do mówienia o przeszłości
 • Ogólna powtórka z zakresu znajomości czasów przeszłych
 • Zaimki względne
 • El futuro de probabilidad
 • Powtórzenie materiału z zakresu zastosowania trybu subjuntivo

Słownictwo i komunikacja

 • List formalny
 • Słownictwo dotyczące: charakteru, osobowości, muzyki, środków przekazu, czasu wolnego, zwierząt
 • Język reklamy, język dziennikarski
 • Wyrażenia emfatyczne
 • Wyrażenia idiomatyczne