Egzaminy DELE

Egzaminy DELE

egzaminy DELE Katowice
Szkoła Porto Alegre w Katowicach jest jedynym na Śląsku ośrodkiem egzaminacyjnym DELE, a nasi lektorzy są certyfikowanymi egzaminatorami, z czego jesteśmy bardzo dumni 🙂


DELE – co to jest?

DELE, czyli Diplomas de Español como Lengua Extranjera to dyplomy potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego na poziomach od A1 do C2 i obecnie są jedynym takim oficjalnym dokumentem. Egzaminy są przygotowywane i sprawdzane przez Instytut Cervantesa, który w imieniu Ministerstwa Edukacji i Kształcenia Zawodowego Hiszpanii ma prawo wystawiać je osobom, które zdały egzamin na danym poziomie. Co istotne, ważność tego dyplomu nie upływa z czasem i można używać go dożywotnio, jako potwierdzenia znajomości języka.

Egzaminy DELE w 2024 roku w Polsce – cennik:

 • A1 i A1 dla młodzieży: 375 zł
 • A2: 445 zł
 • B1 i A2/B1 dla młodzieży: 538 zł
 • B2: 615 zł
 • C1: 650 zł
 • C2: 653 zł

Dla studentów Szkoły Porto Alegre mamy 10% rabatu 🙂

Najbliższe egzaminy w naszej szkole:

Egzaminy DELE w maju 2024:

 • Piątek, 17 maja – egzaminy młodzieżowe A1 i A2/B1
 • Sobota, 18 maja – egzaminy ogólne A1, A2, B1, B2, C1 i C2

UWAGA! Zapisy do 3 kwietnia 2024

Podane daty egzaminów odnoszą się do części pisemnych.
Część ustna może odbyć się w innym terminie, który zostanie podany kandydatom w zawiadomieniu o egzaminie.

Jeżeli myślicie o zdawaniu egzaminu DELE i chcecie się do niego dobrze przygotować, zapraszamy na nasze kursy prowadzone przez certyfikowanych egzaminatorów DELE. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj

Zapytaj o kurs

Jak zapisać się na egzamin?

W Szkole Porto Alegre można zapisać się na egzaminy odbywające się w Katowicach od poniedziałku do czwartku, w godzinach otwarcia sekretariatu.

Aby dokonać zapisu na egzamin DELE należy dostarczyć do nas osobiście lub wysłać mailem albo listem poleconym następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany formularz zapisu na egzamin DELE 2024
Formularz zapisu na egzamin DELE 2024 (PDF po hiszpańsku)

 1. Dowód płatności (płatności można dokonać w formie przelewu lub wpłaty gotówkowej w sekretariacie szkoły).
 2. Kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Prosimy o dostarczenie części zawierającej dane osobowe.

DELE_2022 - Szkoła hiszpańskiego Katowice

Jak wyglądają egzaminy na poszczególnych poziomach?

DELE A1
Potwierdza umiejętności językowe pozwalające zrozumieć i stosować najczęściej używane codzienne wyrażenia (A1).

Egzamin A1 składa się z 4 części:

 • rozumienie tekstu (45 min.)
 • rozumienie ze słuchu (25 min.)
 • wypowiedź i interakcja pisemna (25 min.)
 • wypowiedź i interakcja ustna (10 minut + 10 minut przygotowania)

DELE A2
Potwierdza umiejętności w zakresie rozumienia często używanych zdań i wyrażeń dotyczących istotnych elementów otoczenia (informacji o sobie samym i o rodzinie, zakupów, miejsc, spędzania czasu, i innych).

Egzamin A2 składa się z 4 części:

 • rozumienie tekstu (60 min.)
 • rozumienie ze słuchu (40 min.)
 • wypowiedź i interakcja pisemna (45 min.)
 • wypowiedź i interakcja ustna (12 minut + 12 minut przygotowania)

DELE B1
Egzamin DELE na poziomie B1 potwierdza znajomość języka konieczną do: zrozumienia najważniejszych elementów tekstów na tematy ogólne, napisanych w stadardowym języku; opisania odświadczeń, wydarzeń, pragnień i aspiracji; krótkiego uzasadnienia swoich opinii.

Egzamin B1 składa się z 4 części:

 • rozumienie tekstu (70 min.)
 • rozumienie ze słuchu (40 min.)
 • wypowiedź i interakcja pisemna (60 min.)
 • wypowiedź i interakcja ustna (15 minut + 15 minut przygotowania)

Interaktywny wzór egzaminu DELE B1

DELE B2
Dyplom DELE B2 zaświadcza znajomość języka konieczną do: zrozumienia zagadnień ujętych w skomplikowanych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, nawet o charaktrze technicznym; formułowania wypowiedzi jasnych i szczegółowych na zróżnicowane tematy.

Egzamin na poziomie B2 składa się z 4 części :

 • rozumienie tekstu (70 min.)
 • rozumienie ze słuchu (40 min.)
 • wwypowiedź i interakcja pisemna (80 min.)
 • wypowiedź i interakcja ustna (20 minut + 20 minut przygotowania)

Interaktywny wzór egzaminu DELE B2

DELE C1
Potwierdza zaawansowany stopień znajomości języka hiszpańskiego, pozwalający na swobodne mówienie, posługując się bardzo szerokim zasobem słownictwa, wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwialnymi.

Egzamin DELE C1 składa się z 4 części:

 • rozumienie tekstu (90 min.)
 • rozumienie ze sluchu (50 min.)
 • wypowiedź pisemna (80 min.)
 • wypowiedź ustna (20 minut + 20 minut przygotowania)

DELE C2
DELE C2 zaświadcza znajomość języka, pozwalającą na płynne i swobodne wypowiedzi w każdej sytuacji, umiejętność spontanicznej wypowiedzi w stylu właściwym dla danego kontestu i w sposób bardzo precyzyjny. Osoba na tym poziomie wyraża się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń.

Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:

 • część 1: stosowanie języka, rozumienie tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu (105 minut)
 • część 2: umiejętności zintegrowane: rozumienie tekstu oraz wypowiedź i interakcja pisemna (150 minut)
 • część 3: umiejętności zintegrowane: rozumienie tekstu oraz wypowiedź i interakcja ustna (20 minut + 30 minut przygotowania)

Egzaminy DELE są oficjalnymi egzaminami z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.

Egzaminy DELE w maju 2020 NIE ODBĘDĄ SIĘ – najbliższa sesja egzaminacyjna w Szkole Porto Alegre – LISTOPAD 2020

Egzaminy DELE w 2020 roku w Polsce – cennik:

 • A1 i A1 dla młodzieży: 359 zł
 • A2: 428 zł
 • B1 i A2/B1 dla młodzieży: 520 zł
 • B2: 596 zł
 • C1: 630 zł
 • C2: 635 zł

Dla studentów Szkoły Porto Alegre mamy 10% rabatu:)

Jak się zapisać?

W Szkole Porto Alegre można zapisać się na egzaminy odbywające się w Katowicach od poniedziałku od piątku, w godzinach otwarcia sekretariatu.

Aby dokonać zapisu na egzamin DELE należy dostarczyć do nas osobiście lub wysłać mailem albo listem poleconym następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz zapisu na egzamin DELE 2020 (PDF po hiszpańsku)
 2. Dowód płatności (Płatności można dokonać w formie przelewu lub wpłaty gotówkowej w sekretariacie szkoły).
 3. Kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Prosimy o dostarczenie części zawierającej dane osobowe.
Więcej o egzaminach DELE