Kursy językowe Poznań
Kursy Poznań
Znajdujesz się w: Szkoła Językowa Porto Alegre  »  TELC  »  TELC A2

 

Espanol Nivel Elemental

Certyfikat potwierdza  znajomość języka na poziomie A2 (poziom podstawowy) określonym przez europejskie standardy oceny i certyfikacji znajomości języków obcych. Poziom ten uzyskuje się po około 200 - 240 godzinach lekcyjnych nauki.

Część pisemna sprawdza umiejętność:

- rozumienia ogólnego sensu autentycznych tekstów pisanych oraz wyszukiwania określonych informacji
..w podanych materiałach
- rozumienia wypowiedzi ustnej (utrwalonej na taśmie)
- napisania listu na określony temat z uwzględnieniem wymaganych informacji
- oraz wiedzę leksykalno-gramatyczną (uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami

Część ustna przeprowadzana jest w parach i sprawdza komunikatywność językową.
Sprawdza umiejętność:

- nawiązywania kontaktu z drugą osobą
- omówienia ilustracji dotyczących np. turystyki, wypoczynku, środowiska naturalnego
- przeprowadzenia rozmowy na wskazany temat z uwzględnieniem podanych szczegółów

Zakres wiedzy

Kandydaci powinni rozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Powinni umieć porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie podstawowej wymiany zdań na tematy znane i typowe oraz potrafić w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Rozumieją również nieskomplikowane teksty o znanej sobie tematyce.