Kursy językowe Poznań
Kursy Poznań
Znajdujesz się w: Szkoła Językowa Porto Alegre  »  TELC  »  Co to jest TELC?

 

Co to jest TELC?

TELC jest systemem egzaminów językowych stworzonych w oparciu o Common European Framework of Reference (CEFR), czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej. TELC został opracowany przez organizację WBT (Weiterbildungs - Testsysteme GmbH), która jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe na arenie międzynarodowej. Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez Partnerów WBT. Są nimi m in. Centra i Ośrodki Egzaminacyjne TELC na terenie Polski. Treść egzaminów i zadania układane są przez specjalistów z danego języka z różnych krajów europejskich. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty TELC są uznawane na wielu polskich uczelniach zarówno państwowych jak i prywatnych. Ponadto uzyskanie certyfikatu językowego na poziomie B2 jest oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 roku.

Egzaminy TELC z języka hiszpańskiego można zdawać w obu siedzibach Szkoły PORTO ALEGRE: w Krakowie
i w Katowicach


Co testują egzaminy TELC?

Egzaminy TELC testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np. umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji, umiejętność słuchania ze zrozumieniem, umiejętność pisania, umiejętność prowadzenia konwersacji oraz umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji i kontekście.

Przygotowanie do certyfikatu TELC pomaga zdobyć umiejętności językowe, które można wykorzystać starając się zdobyć pracę lub uzyskać awans, a późnej także wykonując swoje obowiązki zawodowe. Zdobywamy wiedzę w jaki sposób dawać sobie radę w różnych sytuacjach zawodowych wykorzystując język obcy. Jeśli pomyślimy o zdobyciu umiejętności posługiwania się mniej popularnym językiem, nasze szanse na rynku pracy znacznie wzrosną, gdyż inni nie będą posiadać takich kwalifikacji.


Jak wygląda egzamin TELC?

Egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna składa się z ćwiczeń na zrozumienie tekstu, testu sprawdzającego słownictwo i struktury gramatyczne, części sprawdzającej umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz  z napisania listu. Część ustną stanowi konwersacja z innym zdającym w obecności komisji oceniającej. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu zaawansowania.

POZIOM A2 - Español Nivel Elemental      

POZIOM B1- Certificado de Español            

Część pisemna egzaminu jest oceniana w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym. Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów.
 

Certyfikat.

Po zdaniu egzaminu TELC po około 8 tygodniach otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej.