POZNAŃ – nie będzie kursów w semestrze jesiennym

Informujemy, że w oddziale w Poznaniu nie będzie kursów w semestrze jesiennym.

Zapraszamy w semestrze wiosenym!