Kursy językowe Poznań
Kursy Poznań
Znajdujesz się w: Szkoła Językowa Porto Alegre  »  Najbliższe kursy  »  Kursy wakacyjne

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2018r.


Zapraszamy na nasze wakacyjne kursy


 

Terminy kursów:

2.07.2018 – 26.07.2018

6.08.2018 – 31.08.2018

3.09.2018 – 27.09.2018•    Kursy intensywne – miesięczne – obejmują one 48 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku po 3 godziny lekcyjne. W trakcie miesiąca intensywnej nauki realizowany jest program odpowiadający jednemu semestrowi kursu standardowego. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego można kontynuować naukę na kolejnym poziomie.

•   Kursy półintensywne – dwumiesięczne – obejmują 48 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne. W trakcie dwóch miesięcy nauki realizowany jest program odpowiadający jednemu semestrowi kursu standardowego. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego można kontynuować naukę na kolejnym poziomie.

•    Kursy konwersacyjne – kurs miesięczny dla osób chcących popracować nad płynnością i poprawnością swoich wypowiedzi. Zajęcia na kursie odbywają się 2 lub 4 x w tygodniu po 90 minut. Istnieje możliwość zapisania się na dowolną liczbę zajęć.POLISH FOR FOREIGNERS


In our classes communicative method is applied. The aim of this method is to encourage the learner to use the language at the most and to be active during every class. New grammar structures and vocabulary are introduced naturally, with the use the examples drawn from everyday life and situational dialogues. The learners are being prepared to use Polish language on their own and in a creative way.
     During the classes all language skills are developed (speaking, reading, listening and writing).
    The course curriculum is adjusted to the interests and language level of the learners.


Dates of courses

2.07.2018 – 26.07.2018

6.08.2018 – 31.08.2018

3.09.2018 – 27.09.2018

 


    Types of courses   
•    Intensive one-month courses – they include 48 teaching lessons. Classes are run from Monday to Thursday and last 135 minutes. During one month of intensive learning the implemented curriculum corresponds to one semester of a standard course. After finishing the course and passing the final exam it is possible to continue learning on the next level.

•    Semi-intensive two-month courses – they include 48 teaching lessons. Classes are run twice a week and last 135 minutes. During two months of learning the curriculum that is implemented corresponds to one semester of a standard course. After finishing the course and passing the final exam it is possible to continue learning on the next level.

sprawdź ceny w zakładce swojego miasta
 
Osoby już znające język prosimy o zgłoszenie się na bezpłatny test kwalifikacyjny w celu dobrania odpowiedniej grupy.

 

Więcej informacji w sekretariatach  szkoły oraz zakładkach poszczególnych miast:


               KRAKÓW   KATOWICE   GLIWICE    POZNAŃ

ZAPRASZAMY!