Everly Giller

Everly Giller

Lubię uczyć języka portugalskiego i widzieć postępy i osiągnięcia moich uczniów. Lubię dzielić się wiedzą o tym pięknym języku. To, co najbardziej motywuje mnie do nauczania, to fakt, że przekazując moją wiedzę innym sama również wiele się uczę: z pytań, doświadczeń i historii życiowych moich uczniów.

Grupy:

Informacje dla grup: