Kursy językowe Poznań
Kursy Poznań
Znajdujesz się w: Szkoła Językowa Porto Alegre  »  Oddział w Katowicach  »  Egzaminy Dele

Egzaminy DELE - informacje ogólne

 

Egzaminy DELE są oficjalnymi egzaminami z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:

 • Diploma de Español Nivel A1 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom A1)
 • Diploma de Español Nivel A2 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom A2)
 • Diploma de Español Nivel B1 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom B1)
 • Diploma de Español Nivel B2 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom B2)
 • Diploma de Español Nivel C1 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom C1)
 • Diploma de Español Nivel C2 (Dyplom z Języka Hiszpańskiego Poziom C2)

DELE A1

Potwierdza umiejętności językowe pozwalające zrozumieć i stosować najczęściej używane codzienne wyrażenia (A1).

Egzamin A1 składa się z 4 części:

 • Rozumienie tekstu (45 min.)
 • Rozumienie ze słuchu (20 min.)
 • Wypowiedź i interakcja pisemna (25 min.)
 • Wypowiedź i interakcja ustna (15 minut + 15 minut przygotowania)

DELE A2

Potwierdza umiejętności w zakresie rozumienia często używanych zdań i wyrażeń dotyczących istotnych elementów otoczenia (informacji o sobie samym i o rodzinie, zakupów, miejsc, spędzania czasu, i innych).

Egzamin A2 składa się z 4 części:

 • Rozumienie tekstu (60 min.)
 • Rozumienie ze słuchu (35 min.)
 • Wypowiedź i interakcja pisemna (50 min.)
 • Wypowiedź i interakcja ustna (15 minut + 15 minut przygotowania)

DELE B1

Egzamin DELE na poziomie B1 potwierdza znajomość języka konieczną do: zrozumienia najważniejszych elementów tekstów na tematy ogólne, napisanych w stadardowym języku; opisania odświadczeń, wydarzeń, pragnień i aspiracji; krótkiego uzasadnienia swoich opinii.

Egzamin B1 składa się z 4 części:

 • Rozumienie tekstu (70 min.)
 • Rozumienie ze słuchu (40 min.)
 • Wypowiedź i interakcja pisemna (60 min.).
 • Wypowiedź i interakcja ustna (15 minut + 15 minut przygotowania).

Interaktywny wzór egzaminu DELE B1

DELE B2

Dyplom DELE B2 zaświadcza znajomość języka konieczną do: zrozumienia zagadnień ujętych w skomplikowanych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, nawet o charaktrze technicznym; formułowania wypowiedzi jasnych i szczegółowych na zróżnicowane tematy.

Egzamin na poziomie B2 składa się z 4 części :

 • Rozumienie tekstu (70 min.)
 • Rozumienie ze słuchu (40 min.)
 • Wypowiedź i interakcja pisemna (80 min.)
 • Wypowiedź i interakcja ustna (20 minut + 20 minut przygotowania)

Interaktywny wzór egzaminu DELE B2

DELEC1

Potwierdza zaawansowany stopień znajomości języka hiszpańskiego, pozwalający na swobodne mówienie, posługując się bardzo szerokim zasobem słownictwa, wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwialnymi.

Składa się z następujących części:

 • Rozumienie tekstu (90 min.) 
 • Rozumienie ze sluchu (50 min.)
 • Wypowiedź pisemna (80 min.)
 • Wypowiedź ustna (20 minut + 20 minut przygotowania)

DELE C2

W związku z koniecznością dostosowania dyplomów DELE do Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego, Instytut Cervantesa zmienia formę egzaminu na poziomie DELE C2.

DELE C2 jest poziomem kompetencji językowej odpowadającym biegłości Mastery (C2), szóstemu poziomowi w ramach Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

DELE C2 zaświadcza znajomość języka, pozwalającą na płynne i swobodne wypowiedzi w każdej sytuacji, umiejętność spontanicznej wypowiedzi w stylu właściwym dla danego kontestu i w sposób bardzo precyzyjny. Osoba na tym poziomie wyraża się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń.

Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:

 • Część 1: Stosowanie języka, rozumienie tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu (105 minut)
 • Część 2: Umiejętności zintegrowane: rozumienie tekstu oraz wypowiedź i interakcja pisemna (150 minut)
 • Część 3: Umiejętności zintegrowane: rozumienie tekstu oraz wypowiedź i interakcja ustna (20 minut + 30 minut przygotowania)