KATOWICE – CENNIK 2019

Rozpoczęcie semestru 14 października 2019. Poznajcie nasze ceny:) Przypominamy, że można też płacić w ratach:

CENNIK KURSÓW PAŹDZIERNIK 2019 – LUTY 2020

Kurs standardowy 60 godz. lekcyjnych w semestrze (spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godz.):

Cena
podstawowa
W dwóch ratach  W czterech ratach
840 zł 500zł + 390zł 300zł + 250zł + 200zł + 200zł

Kurs intensywny 45 godz. lekcyjnych w semestrze (spotkania 1 raz w tygodniu po 3 godz.):

Cena
podstawowa
W dwóch ratach W czterech ratach
690zł 400zł + 350zł  200zł + 200zł + 200zł +200zł

Kurs dla zapracowanych 30 godz. lekcyjnych w semestrze (spotkania 1 raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne):

Cena
podstawowa
W dwóch ratach  W czterech ratach
500zł 300zł + 250zł  200zł + 150zł + 150zł + 100zł

Kursy konwersacyjne w wymiarze 30 godz. lekcyjnych w semestrze (spotkania 1 raz w tygodniu po 2 godz. lekcyjne):

Cena
podstawowa
W dwóch ratach  W czterech ratach
500zł 300zł + 250zł  200zł + 150zł + 150zł + 100zł

Kursy maturalne 30 godz. lekcyjnych w semestrze (spotkania 1 raz w tygodniu):

Cena
podstawowa
W dwóch ratach  W czterech ratach
500zł 300zł + 250zł  200zł + 150zł + 150zł + 100zł

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE 45 godz. lekcyjnych w semestrze (spotkania 1 raz w tygodniu po 3 godz.)

Cena
podstawowa
W dwóch ratach W czterech ratach
750zł 450zł + 350zł  250zł + 200zł + 200zł +200zł

Kursy dla dzieci 15 godz. zegarowych:

Cena
podstawowa
W dwóch ratach  W czterech ratach
450 zł 300 zł +200 zł 150zł +150zł +150zł + 100zł

Zajęcia indywidualne (90 min/60 min):

Cena  za jedną osobę Cena za dwie osoby Cena za 3 osoby
130 zł / 90 zł 150 zł / 100 zł 160 zł / 110 zł