Data

23 lis 2019
Expired!

Cena

359 zł / 428 zł / 520 zł / 596 zł / 630 zł / 635 zł

DELE – egzaminy ogólne A1, A2, B1, B2, C1 i C2

Podane daty egzaminów odnoszą się do części pisemnych. Część ustna może odbyć się w innym terminie, który zostanie podany kandydatom w zawiadomieniu o egzaminie.

Ceny egzaminów DELE w 2018 i 2019 roku w Polsce:

  • A1: 359 zł
  • A2: 428 zł
  • B1: 520 zł
  • B2: 596 zł
  • C1: 630 zł
  • C2: 635 zł

Dla studentów Szkoły Porto Alegre mamy 10% rabatu:)

Zapisy do 9 października 2019

Jak się zapisać?

W Szkole Porto Alegre można zapisać się na egzaminy odbywające się w Katowicach od poniedziałku od piątku, w godzinach otwarcia sekretariatu.

Aby dokonać zapisu należy dostarczyć do nas osobiście lub wysłać mailem albo listem poleconym następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany Formularz zapisu na egzamin DELE 2019 (PDF po hiszpańsku)
  2. Dowód płatności (Płatności można dokonać w formie przelewu lub wpłaty gotówkowej w sekretariacie szkoły).
  3. Kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Prosimy o dostarczenie części zawierającej dane osobowe.