Kursy językowe Poznań
Kursy Poznań
Znajdujesz się w: Szkoła Językowa Porto Alegre  »  Kursy  »  Polish for Foreigners  »  Polski dla obcokrajowców

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki języka polskiego na nasz nowy kurs:

Polski dla obcokrajowców

 

    Zajęcia są prowadzone komunikatywną metodą nauczania. Celem tej metody jest  zachęcenie uczącego się do maksymalnego wykorzystania języka i aktywnego udziału w każdej lekcji. Nowe struktury gramatyczne i słownictwo wprowadza się w sposób naturalny, przy wykorzystaniu wzorów zaczerpniętych z życia codziennego i scenek sytuacyjnych. Słuchacze przygotowywani są do samodzielnego, twórczego wykorzystywania języka polskiego
     Podczas spotkań kształcone są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie).
    Program dostosowywany jest do zainteresowań i poziomu językowego uczestników.

 

Rozpoczęcie kursu

4 marca  2019

 

Oferujemy:

Kurs standardowy I– obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut.

 

Kurs standardowy II – obejmuje 45 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 135 minut.

Ukończenie każdego z kursów i zdanie egzaminu, uprawnia do kontynuowania nauki na kolejnym poziomie.Kurs dla zapracowanych – obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut.

 

 

 UWAGA: możliwość płatności w ratach!

 Ceny kursów: Sprawdź w zakładce swojego miasta.