Anna Styczyńska

Anna Styczyńska

Od 20 lat uczę języków obcych.  Z wykształcenia jestem antropolożką kulturową, a moją pasją jest socjolingwistyka, a zwłaszcza dialekty i gwary hiszpańskiego, które odzwierciedlają specyfikę i teksturę kulturową różnych miejscowości. 
Przez ostatnie lata, oprócz nauczania, zajmowałam się przekładem i promocją tekstów literackich z języka polskiego i angielskiego na hiszpański. 
Mieszkałam przez dłuższy czas w Ameryce Łacińskiej, gdzie podróżowałam i rozwijałam się zawodowo w dziedzinach związanych z naukami społecznymi i literaturą. Zajmowałam się też tym i owym (co jak się okazuje z czasem jest atutem w życiu tłumacza). 
Na zajęciach kładę nacisk na bagaż kulturowy i historyczny, dzięki któremu można lepiej dogadać z ludźmi, z którymi będziecie się porozumiewać. Uczę rozumienia języka z kontekstu a także języka ciała, tak aby szybko nabrać nawyku myślenia po hiszpańsku. Przykładam też uwagę do technik samonauki, żebyście wiedzieli, jak doskonalić się sami. Lubię śpiewać - tak łatwo zapamiętuje się wyrażenia w języku obcym. 

Grupy:

Informacje dla grup: