Kursy językowe Poznań
Kursy Poznań
Znajdujesz się w: www.portoalegre.pl  »  Kursy  »  Polish for Foreigners  »  Polski dla obcokrajowców

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki języka polskiego na nasz nowy kurs:

Polski dla obcokrajowców

 

    Zajęcia są prowadzone komunikatywną metodą nauczania. Celem tej metody jest  zachęcenie uczącego się do maksymalnego wykorzystania języka i aktywnego udziału w każdej lekcji. Nowe struktury gramatyczne i słownictwo wprowadza się w sposób naturalny, przy wykorzystaniu wzorów zaczerpniętych z życia codziennego i scenek sytuacyjnych. Słuchacze przygotowywani są do samodzielnego, twórczego wykorzystywania języka polskiego
     Podczas spotkań kształcone są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie).
    Program dostosowywany jest do zainteresowań i poziomu językowego uczestników.


Terminy kursów

Od 3 do 27 lipca

Od 7 do 31 sierpnia

Od  4 do 28 września


    Rodzaje kursów   
•    Kursy intensywne – miesięczne – obejmują one 48 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku po 135 minut. W trakcie miesiąca intensywnej nauki realizowany jest program odpowiadający jednemu semestrowi kursu standardowego. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego można kontynuować naukę na kolejnym poziomie.

•    Kursy półintensywne – dwumiesięczne – obejmują 48 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 135 minut. W trakcie dwóch miesięcy nauki realizowany jest program odpowiadający jednemu semestrowi kursu standardowego. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego można kontynuować naukę na kolejnym poziomie. 

UWAGA: możliwość płatności w ratach!

Ceny kursów, rabaty i promocje:


    Sprawdź w zakładce swojego miasta